Protipožiarne fasády

Požiarne fasády umožňujú realizovať veľké presklené plochy s požiarnou odolnosťou od EI 30 do EI 60. Vzhľad požiarnej fasády je totožný s nepožiarnou fasádou, čo umožňuje spájanie a kombinovanie požiarnych a nepožiarnych častí, výsledkom čoho je jeden vizuálny celok.
Do fasád je možné osadiť otváravé dvere zo systému TM 75 EI.

Presklená fasáda FA 50N EI

SYSTÉMOVÉ MOŽNOSTI:
- presklená fasáda zo systému stĺpik - priečka
- požiarna odolnosť EI 30 - EI 60
- prerušený tepelný most
- možnosť štrukturálneho zasklenia
- možnosť kombinovať s dverami TM 75 EI

Strešný svetlík FA 50N Dach EI

SYSTÉMOVÉ MOŽNOSTI:
- pevný strešný svetlík zo systému stĺpik - priečka
- požiarna odolnosť REI 15 - REI 30
- pultový alebo valbový tvar
- prerušený tepelný most

Naše realizácie z uvedených systémov