Sídlo spoločnosti:

(slúži len ako fakturačná adresa)

FTM trade, s.r.o.

Kopčianska 10
851 01 Bratislava

IČO: 46 099 981
DIČ: 2023238162
DIČ: SK 2023238162

 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedeného Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 71724/B.

SLSP: SK08 0900 0000 0003 9277 9825
TB:     SK37 1100 0000 0029 4404 7323

Výrobné miesto: 

FTM trade, s.r.o.

Železničná 181
930 41 Kvetoslavov


Konateľ spoločnosti:

Ing. Miroslav Belov

+421 907 237 917

belov.miroslav@ftm.sk

Obchodné oddelenie:

Lenka Ďuráková Malešová

+421 907 359 023

durakova.lenka@ftm.sk

Technické oddelenie:

Michal Karovič

+421 907 753 587

karovic.michal@ftm.sk

Servis, reklamácie, doprava:

Ing. Jozef Salaj

+421 907 273 271

salaj.jozef@ftm.sk