Protipožiarne dvere a steny

Vyrábame širokú škálu dverných konštrukcií, stien a ich vzájomných kombinácií. V závislosti od použitého systému a požiarneho skla dosahujú výrobky požiarne odolnosti od EI 15 do EI 120.
Profily sú s prerušeným tepelným mostom, čo umožňuje aplikáciu ako v interiéri, tak aj v exteriéri.

Dvere TM 75 EI

SYSTÉMOVÉ MOŽNOSTI:
- otváravé jednokrídlové a dvojkrídlové dvere
- možnosť kombinovať s prísvetlíkom alebo nadsvetlíkom a 
  pevnou presklenou stenou
- požiarna odolnosť EI 15 - EI 60
- dymotesnosť Sm, Sa
- stavebná hĺbka 75 mm
- prerušený tepelný most

Automatické posuvné dvere TM 75 EI

SYSTÉMOVÉ MOŽNOSTI:
- posuvné jednokrídlové a dvojkrídlové dvere
- možnosť kombinovať s prísvetlíkom alebo nadsvetlíkom a
  pevnou presklenou stenou
- požiarna odolnosť EI 15 - EI 30
- stavebná hĺbka 75 mm
- prerušený tepelný most

Presklená BEZRÁMOVÁ stena TM 75 EI

SYSTÉMOVÉ MOŽNOSTI:
- pevná presklená stena bez vertikálnych priečok
- možnosť tmelenej špáry
- požiarna odolnosť EI 30 - EI 60
- stavebná hĺbka 75 mm
- prerušený tepelný most
- možnosť kombinovať s dverami TM 75 EI

Presklená stena TM 90 EI

SYSTÉMOVÉ MOŽNOSTI:
- pevná presklená stena
- požiarna odolnosť EI 90 - EI 120
- stavebná hĺbka 88,8 - 128 mm
- prerušený tepelný most
- možnosť kombinovať s dverami TM 75 EI

Naše realizácie z uvedených systémov